Rumeli Hisarı hurdacisi.com

Rümeli Hisarı Hurdacısı

            Günümüzde her ürünün belirli bir kullanım zamanı bulunmaktadır. Belirli bir zaman dilimini doldurarak faydalı olduğu işlem üzerindeki yararını artık sağlayamaz duruma gelmektedir. İnsanlar her gün bir kullanmadığı eşyayı çöpe atmaktadır. Yıpranmış, kötü görünüm sergileyen ürünler de dahil olmak üzere farkı bir hurda eşya ortaya çıkabilmektedir.

            Her bölge içerisinde insanlar farklı farklı ürünleri hurda olarak verebilmektedir. Hurda alımı açısından her bölgeyle ilgilenebilecek hurdacılar mevcut bulunmaktadır. Kullanılmayan ürünün hurdacıya verilmesi ile geri dönüşüm yolu da beslenmektedir. Çöpe atılarak gereksiz görülecek eşyalar çöp yerine hurdaya verilerek, ürünün içerisindeki sağlam, işe yarar kısmın ayrıştırılması haliyle yeniden kullanıma kazandırılmak hedeflenmiştir. Rumeli Hisarı bölgesinde de bu işlemi yerine getirecek Rumeli Hisarı hurdacı adında hurdacı firması bulunmaktadır.

            Hurda olarak kabul gören belli başlı ürünler vardır. Bunlar; kullanılmayacak bilgisayarlar, bilgisayar malzemeleri, kullanılmayan kağıtlar, kağıt parçaları, kartonlar, buzdolabı, mutfak elektronik aletler, elektrik süpürgeleri, araba parçaları, belirli geri dönüşüme katılabilecek malzemeden üretilen kova, güğüm vb. eşyalardır. Bu kullanılmayan eşyaların belirli bölgelerde faaliyette olan hurdacılara satışı halinde ürünün geri dönüşüme katkısı derecesinde nakit para verilmektedir.

            Rumeli Hisarı hurdacı, hurda alımı konusunda yaşanan ağır hurda sorunu da kolaylıkla halletmiş bulunmaktadır. Alınacak yere kadar araç ile gelinip hurdanın alınması sağlamaktadır. Birçok hurdacı verilen hurdanın değerinden düşük ödeme yapmaktadır. Aynı şekilde yine verilen hurda üzerinden nakit olarak ödeme yapmadan kişileri kandıran firmalar da bulunmaktadır. Rumeli Hisarı hurdacılık bu konular içerisinde Rumeli Hisarı bölgesindeki en güvenilir hurdacı özelliğini taşımaktadır.